Távkonzultáció: Általános Szerződési Feltételek

Az "Általános Szerződési Feltételekben" (ÁSZF), a PRO-QALY Kft (4032 Debrecen, Poroszlay 51 sz. Telefonszám: +36 30 9437914, Cégjegyzékszám: 09-09-010003, adószám: 13116868-2-09, számlaszám: 11738008-20815222), továbbiakban Szolgáltató, mint a www.hormoninfo.hu weblap üzemeltetője kijelenti, hogy a konzultációt igénylők (Felhasználók) számára a tanácsadás során a rendelkezésre álló adatok alapján törekszik arra, hogy javítsa a nőgyógyászati-endokrinológiai problémákkal küszködő nők várható egészségnyereségét és csökkentse a tanácsadás kockázatát.

A Szolgáltató  felhívja a VIP oldalra regisztrálni szándékozók (Felhasználók) figyelmét a távkonzultáció esetleges egészségügyi kockázatára és arra, hogy a távkonzultáció NEM helyettesiti a Felhasználó megjelenését kezelőorvosánál. 

Távkonzultáció munkaszüneti napokon szünetel!

I. A konzultációra (VIP tagság, REGISZTRÁCIÓ) való jelentkezésről

(FIGYELEM: A TÁVKONZULTÁCIÓ NEM INGYENES!)

1. lépés: A távkonzultációra történő jelentkezés a weblap " HA NINCS TAGSÁGA? REGISZTRÁLJON MOST" részén megadott adatok (név, e-mail cím) kitöltésével kezdődik. Regisztrálás után tudja megtekinteni a távkonzultációs csomagok leírását, árát és tudja megvenni a kiválasztott csomagot.

 • A jelentkezés feltétele az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása, melyek a regisztrálás feltételei.
 • A regisztrálás feltételeinek elfogadása szerződés, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem.
 • A szerződési feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól és nem lehet semmilyen hivatkozás alapja.

2. Lépés: Konzultációs csomag kiválasztása
OLVASSA EL A CSOMAGOK TARTALMÁT, MELYEK 2024 MÁRCIUSÁTÓL MÓDOSULTAK! 
FIGYELEM: A 3 napra érvényes regisztráció során csak a felmerült kérdésre kapnak egyszerű választ.
A választ követően a szolgáltató lezárhatja a konzultációt a 3 napos időszakon belül is!

3. Lépés: Számlázási adatok megadása

 • Név, cím

4. Lépés (Nem kötelező)

 • Az egészségügyi adatok pontosabban kezelése, illetve szükség esetén kiegészítő telefonos konzultáció érdekében:  a TAJ szám és a telefonszám megadása.

5. Lépés: FIZETÉS (Részletesebben Lásd a IV. pontot)

6. Lépés: Egészségügyi probléma ismertetése.

A probléma ismertetése az "Új kérdésem van" gombra történő klikkeléssel kezdődik. Feltöltheti korábbi dokumentumait is, de a biztonság kedvéért csak kép formátumú file (pl. jpg) tölthető fel.
MEGJEGYZÉS: A laboratóriumi eredmények feltöltése nem fogja helyettesíteni a laboratóriumi adatlap kitöltését.

7. lépés: VÉLEMÉNYEZÉS (A 3000 forintos csomag kivételével.)

Az adatlapok kitöltése és kiegészítő kérdések után a Szolgáltató egy összefoglaló véleményt és javaslatot állít össze, mely - a csomagtól függően - lehet egy pdf formátumú "Záró" is. Ez elküldésre kerül a Felhasználónak. Ezt követően a program automatikusan lezárja a konzultáció ELSŐ szakaszát. 
FIGYELEM: Az adatlapok kitöltése - az orvosi dokumentáció megfelelősége érdekében - feltétlenül szükséges a vélemény megfogalmazásához!

8. lépés: További kérdések és válaszok 

A Felhasználó (beteg) ezek után - a vásárolt csomagtól függően, a regisztrációs időszak végéig - írásban (Új kérdésem van), ezt követően előzetesen egyeztetett időpontban telefonon további kérdéseket tehet fel, illetve a javasolt vizsgálatok kiértékelése is megtörténik a konzultációs időszak későbbi szakaszában, melyről a beteg ismét véleményt és javaslatot kap.
FIGYELEM: Recept felírása NEM része a konzultációnak, de - megfelelő szakmai feltételek és indokoltság esetén - a recept postázásra kerülhet a megadott címre vagy a Szolgáltató feltölti az EESZT-be (e-recept). Erről kezelőorvosát a Felhasználó tájékoztatni köteles!

II. A konzultáción való részvétel egyéb szempontjai:

 • 1. Korábban a PRO-QALY (4027 Debrecen, Dózsa György 25.) rendelésén történő megjelenést követően kerülhet sor távkonzultációra.
 • 2. A nem Debrecenben és környékén élőkre vonatkozó konzultáció.
  • 2.1. Más szakorvosnál történt személyes megjelenést követően, a leletek értelmezése, másodvélemény céljából is jelentkezhet távkonzultációra
  • 2.2. Amennyiben korábban szakorvosi vizsgálat nem történt meg, a www. hormoninfo.hu-nak küldött panaszok, eredmények alapján a Szolgáltató erre javaslatot tesz. A felhasználó - a saját egészségének érdekében - tudomásul veszi, hogy a távkonzultációt követően a lehető legrövidebb időn belül háziorvosánál vagy lakhelyéhez legközelebbi szakellátónál (szakrendelés) jelentkezni fog.
  • 2.3. A tanácsadás a betegek által küldött adatok alapján történik.
   2.4.  Amennyiben a beteg  a javasolt gyógyszer felírását kéri, ezzel egyúttal tudomásul veszi azt is, hogy a felírt gyógyszerekről kezelőorvosát tájékoztatja, továbbá a gyógyszeres kezelés ideje alatt is tartja a kapcsolatot  kezelőorvosával.
  • 2.5. Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy egészségügyi adatait megismerje és értékelje. 
  • 2.6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a helytelenül vagy hiányosan megadott alapján kialakított véleményekért, javaslatokért, a javasolt kezelés eredménytelenségéért, az előre nem látható szövődményekért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
  • 2.7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a távkonzultáció során történő javaslatoknál is előfordulhatnak előre nem látható szövődmények (pl. gyógyszerallergia), amelyek egészségi állapotot, a várható gyógyulási eredményt és annak tartamát kedvezőtlenül befolyásolhatják.

2.4. FIGYELMEZTETÉS

A weblapon kapott orvosi konzultáció (vélemény, javaslat) nem helyettesíti kezelőorvosával történő rendszeres találkozást vagy a PRO-QALY Kft rendelésén való megjelenést!

III. A konzultációra való jelentkezés (regisztráció) esetén a Felhasználó, a megvásárolt csomagra vonatkozó időtartam alatt, hozzáfér a hormoninfo.hu felületén található további információkhoz is:

 • Aktuális
  • Hírekhez
  • Összefoglalókhoz
 • Tájékoztatókhoz
 • Publikációkhoz
 • Irányelvekhez, illetve azok kivonatához
 • Érdekességekhez
 • Érdekes linkekhez.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy www. hormoninfo.hu weblapon található szakmai információk csak saját tájékoztatását szolgálja és nem használhatók fel üzletszerű terjesztésre.

IV. Fizetésről

A választott csomagért csak bankkártyával fizethet.

A kártyaadatokat a SimplePay biztonságos fizetési felületén kell megadni. (Szolgáltatás üzemeltetője és nyújtója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.).

A Simple jelenleg a következő bankkártya-típusokat fogadja el: VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro

A fizetést követően vissza lesz irányítva a www.hormoninfo.hu oldalára.

A befizetett összegről a Felhasználó (Vevő) számlát kap.

Figyelem:
Tekintettel arra, hogy a regisztrálással és a fizetéssel a Felhasználó rögtön hozzáfér a www.hormoninfo.hu VIP tartalmához, az átutalt összeg visszafizetésére nincs mód, függetlenül attól, hogy a konzultációs lehetőséget igénybe vette-e vagy nem.

A korábban már megvett szolgáltatási csomagot annak lejárta előtt vagy lejárta után a Felhasználó egy másik - tetszőlegesen kiválasztott - csomag megvételével meghosszabbhatja.

 • Amennyiben a Felhasználó, a még élő szolgáltatás időtartamán belül vesz egy új VIP csomagot, maradék kreditjei nem vesznek el.
 • Amennyiben a Felhasználó a korábban már megvett VIP csomag lejárta után vesz egy új csomagot, a korábbi csomaghoz tartozó krediteket elveszíti.

V. A PRO-QALY fenntartja a jogot az alábbiakra:

 1. A konzultáció csak a regisztrált személyre vonatkozhat és nem rokonaira, ismerőseire.
 2. Nem megfelelő információ ismeretében a kérdésre konkrét választ, javaslatot a Szolgáltató nem adhat, csak általános tájékoztatást.
 3. Az adott szerződési periódusban a Szolgáltató csak a kezdő kérdésként megadott tünetegyüttesekre, betegségcsoportra, ad komplett tanácsot / tanácsokat és javaslatot a megvásárolt konzultációs kreditek számától függően.
 4. A kezdő probléma (kérdéscsoport) elküldése után a Felhasználó csak akkor írhat további kérdést, ha erre - a konzultáció pontosítása érdekében - a Szolgáltató értékelése alapján szükség van és ezt a Szolgáltató kezdeményezi. A Szolgáltató által feltett kérdések és válaszok számát a szakmai probléma határozza meg. Ezt az ÁSZF nem korlátozza.
 5. A válaszadás ideje - a VIP csoportban lévő többi tag folyamatban lévő konzultációinak számától függően - két - három munkanap. Hétvégén a konzultáció szünetel.
 6. Amennyiben a Felhasználó új kérdést tesz fel, tehát nem az eredeti kérdéssel kapcsolatban vagy nem a szolgáltató kérdésére válaszol, az újabb kérdéscsoportnak minősül és ezzel csökken a rendelkezésre álló konzultációs kreditjeinek száma, amit a rendszer nyilvántart és a Felhasználó számára is jelzi.
 7. A Pro-QALY fenntartja a jogot arra, hogy - amennyiben a Felhasználó a feltett kérdésre nem válaszol vagy a Szolgáltató által kért és már elkészült további orvosi adatokat nem küldi el - a konzultáció folyamatát lezárja.
 8. A konzultációs kreditek elfogyása után nincs lehetősége újabb konzultációra, csak ismételt fizetés esetén.
 9. A konzultációs kreditek nem vihetők át egy újabb időperiódusra, ha a vásárolt időtartam lejárt.
 10. A PRO-QALY, mint a www.hormoninfo.hu honlap Szolgáltatója, továbbá fenntartja magának azt a jogot is, hogy évente összesen 1 hónap időtartamra a válaszadásokat felfüggessze. Erről a tagokat időben tájékoztatni fogja.
 11. A szünet nem befolyásolja a korábbi regisztráció során, a Felhasználók által megvásárolt időtartamot.
 12. Ezen idő alatt az új tagok regisztrálása is szünetelni fog.
 13. Recept felírása (lásd előbb) NEM rutin része a konzultációs folyamatnak.

A Szolgáltató és a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton rendezik, ennek eredménytelensége esetére alávetik magukat a Debreceni Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Mint minden weboldal, ez is használ cookie-kat, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen része, amikor az oldalunkon jár.
Az “Értem” gomb lenyomásával hozzájárulását adja, hogy elfogadja őket. További tudnivalókat a cookie-król Adatvédelm menüpont alatt talál.