A B6 és a B12 vitaminokból is megárt a sok posztmenopausában

A B6 és a B12 vitaminokból is megárt a sok posztmenopausában

A lakosok között gyakran népszerű a vitamin-kiegészítés, amely messze meghaladja az ajánlott adagokat. A káros hatások azonban előfordulhatnak. Az alábbi összefoglaló egy prospektív kohorsz vizsgálat adatainak elemzése alapján ismerteti a csípőtörés és a magas B6 és B12 vitamin bevitel kockázatát.(GS, felhasználva az OTSZ Online, 2019. június 12. összefoglalóját is)


Rövidítések és fogalmak magyarázata

 • CI = (confidence interval) megbízhatósági tartomány, konfidencia intervallum. A becslések bizonytalanságának számszerűsítésekor az az intervallum, amely egy bizonyos (szokásosan 95%-os vagy 99%-os) valószínűséggel magában foglalja a becsült populációs paraméter valódi értékét. Határai kiszámíthatók a becslés hibájából vagy egzakt valószínűségszámítási módszerekkel.
 • kohorszvizsgálat, követéses vizsgálat, longitudinális vizsgálat, cohort study, follow up study, longitudinal studyAz oksági vizsgálatok egyik, ok-okozati összefüggést kereső (prospektív vagy retrospektív) típusa, amelynek során egy bizonyos hatásnak meghatározott ideig kitett csoportot (kohorsz) hasonlítanak össze egy expozíciónak ki nem tett csoporttal. A ~ során azt vizsgálják, hogy a követési idő során milyen gyakorisággal lépett fel megbetegedés az egyes csoportokban, majd ebből próbálnak következtetni az expozíció és a betegség közötti összefüggésre.
 • P= (p-érték): Statisztikai próba eredménye
 • RDA (recommended dietary allowances) = javasolt napi bevitel
 • RR = (Relative risk, Risk ratio) relatív kockázat . A kockázati tényezőnek kitett (exponált) és a kockázati tényezőtől mentes (nem exponált) vizsgálati csoport incidenciamutatójának hányadosa, amely azt fejezi ki, hogy hányszor nagyobb a vizsgált megbetegedés kockázata az exponáltak körében, mint a nem exponáltakéban. Ha nincs összefüggés a feltételezett kockázati tényező és a kockázat között, akkor a ~ értéke 1.
 • RTC = (randomized controlled trial) randomizált kontrollált tanulmányA résztvevőket két csoportra osztják, az egyik csoportot kiteszik valamilyen beavatkozásnak, míg a másik csoportban nem végzik el az adott beavatkozást. Ezt követően egy meghatározott idő elteltével vizsgálják a beavatkozás következményeként kialakuló valamilyen kimenetelt. A randomizált, kontrollált vizsgálat mindig prospektív vizsgálat, hiszen a vizsgálat tervezése meg­előzte a megfigyelni kívánt eseményeket.

Bevezetés

Az amerikai National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) szerint az USA lakosainak kb. 50%-a legalább egy féle táplálék-kiegészítőt szed, legtöbbet a spanyol ajkú fehérek és a magasan képzettek. A táplálék kiegészítők szedésének gyakorisága az életkorral nő. A túl nagy adagban fogyasztott B6 és a B12 vitamin növeli a posztmenopauzális nők csípőtörésének kockázatát.

1. Irodalmi összefoglalás

A vitamin-kiegészítés széles körben népszerű. A Nemzeti Egészségügyi és Táplálkozási Vizsgálat (NHANES) felmérésében az amerikai felnőttek mintegy 50% -a számolt be legalább 1 táplálékkiegészítő felvételéről (1). A használat előfordulása az életkor szerint nőtt, és a legmagasabb a nem spanyol fehérnemű / etnikai származású egyének és a legmagasabb végzettségűek körében. Az amerikai ápolók körében 28% -uk legalább 4 táplálékkiegészítőt használt (2).

A tápanyag elégtelen és túlzott bevitele káros lehet. A randomizált klinikai vizsgálatok (RCT) szerint a nagy dózisú vitamin-kiegészítés váratlan káros hatásokat okozhat. (3 - 6) A magas homocisztein koncentráció betegség kialakulása alapján számos nagy RCT-t végeztek. Ugyanakkor nem bizonyították a B-vitamin-kiegészítés megelőző hatását a szív- és érrendszeri betegségekre és a rákra, (7 - 10) és lehetséges mellékhatásokat jelentettek (9 , 11 , 12). Bár a hiperhomociszteinémia negatívan befolyásolhatja a csontminőséget a kollagén keresztkötések zavarásával és a csontreszorpció stimulálásával (13). A nagy mennyiségű B 12- vitamin és a folsav-kiegészítés nem mutatott törésmegelőző hatást az RCT-kben (14). Egy korábbi szekunder elemzés származó kombinált adatok 2 kettős-vak RCT a faktoriális tervezés, (15) váratlan fokozott kockázata csípőtörés találták azok között nagy adagjaival kezelt B-vitamin 6 . A legmagasabb törési kockázat volt látható a tárgyalás kar kombinálása a B-vitamin 6 és B-vitamin (12) .

Ráadásul a magas vitamin tartalmú étrendkiegészítők alkotóelemeinek koncentrációja sokszor meghaladja a javasolt napi bevitel (RDA, recommended dietary allowances) értékeket, szedésük gyakran nem is indikált, és előnyeikről semmiféle bizonyíték nincs.

2. Jelen kutatás

Egy prospektív kohorsz vizsgálatban az Egyesült Államokban 75 864 posztmenopauzális nőt követtek nyomon 1984 júniusától 2014 májusáig. Az elemzés időpontja 2016. július és 2018 június között volt. az esetleges zavaró tényezőket a kiindulási állapot és a kétévenkénti nyomon követési kérdőívek alapján gyűjtötték össze. A széles körű étrend-információkat kb. Négyévente gyűjtötték össze egy félig kvantitatív élelmiszerfrekvenciás kérdőív segítségével. A relatív kockázatokat (RR) statisztikai módszerrel (Cox arányos kockázatok regressziója alapján) számították ki, a főbb expozícióként a B6 és B12 vitaminok összesített átlagos bevitelét, a potenciális zavaró hatásokhoz igazítva.

A követési idő alatt 2304 résztvevő (3%) szenvedett csípőtörést, a törések átlagosan 75,8 éves korban (46,7-tól 93,0-ig) következtek be. A törést szenvedett asszonyok átlagos testtömeg indexe 24,3 kg/m² volt, napi átlagos B6 vitamin bevitelük 3,6 mg, a B12 vitamin bevitelük 12,1 µg volt.

A különböző táplálkozási és nem táplálkozási zavaró tényezőkkel kiigazítva a B6 vitaminból napi 35 mg-nál többet szedő személyeknél – a napi 2 mg-nál kevesebbet szedőkhöz képest – emelkedik a csípőtörés relatív kockázata (RR: 1,29, 95% CI: 1,04-1,59, P=0,06). A B12 vitaminból naponta 30 µg-ot, vagy többet szedőknél az 5 µg-nál kevesebbet szedőkhöz képest szintén kimutatható a csípőtörés kissé emelkedett kockázata (RR: 1,25, 95%CI 0,98-1,58), de a különbség nem érte el a statisztikai szignifikancia szintjét.

Viszont a kockázat a túladagolás mértékével arányosan nőtt (minden 10 µg/nap többlett bevitellel kb. 1%-kal nő, P =0,02). A legmagasabb kockázat volt kimutatható azoknál az asszonyoknál , akik kombináltan mind a két vitamint túladagolták: pl. a B6 vitaminból napi 35 mg-ot, ugyanakkor a B12 vitaminból napi 20 µg-ot fogyasztottak. Jelen vizsgálat alapján csaknem 50%-kal nőtt a csípőtörések relatív kockázata (RR: 1,47. 95%CI 1,15-1,89) azokhoz az asszonyokhoz képest, akik a B6 vitaminból naponta 2 mg-nál és a B12 vitaminból naponta 10 µg-nál kevesebbet fogyasztottak. A kockázat nem emelkedett jelentősen azoknál, akik mindkét vitaminból közepes mennyiséget fogyasztottak (RR: 1,18, 95%CI 0,98-1,42).

Csak kevés olyan nő volt a résztvevők között, aki az egyik vitaminból keveset, a másikból sokat szedett.

A kutatók szerint nem világos a kockázat növekedésének biológiai mechanizmusa, de a kockázat akkor emelkedett komolyabban, ha az asszonyok a vitaminokból naponta lényegesen többet fogyasztottak, mint azt a táplálkozási javaslatok előírják.

A vizsgálat eredményei elsősorban a résztvevők nagy száma miatt megbízhatóak, ráadásul két évenként ismételt igen részletes felmérés alkalmasabb a zavaró tényezők kiküszöbölésére. A kutatást végzők nem tudják kizárni azt a lehetőséget sem, hogy a táplálék-kiegészítőket épp a gyengébb egészségi állapotuk miatt kezdték az asszonyok szedni, de nem zárható ki a kérdőíves kitöltés esetleges torzító hatása sem. A szerzők végül felhívták a figyelmet, hogy a résztvevők fehér bőrű, képzett asszonyok voltak.

A felmérések szerint az amerikai ápolónők 28%-a legalább 4 féle táplálék-kiegészítőt szed. A B6 és a B12 vitamin együttes, a javasoltnál jóval nagyobb mennyiségű bevitele posztmenopauzában növelheti a csípőtörések számát.

3. Következtetés

Ezek az eredmények növelik a bizonyítékokat, amelyek arra utalnak, hogy a vitamin-kiegészítéseknél óvatosság szükséges, ha nincs nyilvánvaló hiány.

Megjegyzés: A B6 vitamin ajánlott adagja (RDA) felnőtteknek napi 2 mg, a B12 vitaminé legalább napi 2 µg, idősekben ennek a többszöröse.

FIGYELMEZTETÉS
Jelen tájékoztató nem helyettesíti kezelőorvosával történő személyes konzultációt vagy az Ön által használt készítmény betegtájékoztatójának elolvasását!

Lásd még

Változókor

Posztmenopauzális oszteoporózis

 

Felhasznált irodalom

Haakon E. és mtsai: Association of High Intakes of Vitamins B6 and B12 From Food and Supplements With Risk of Hip Fracture Among Postmenopausal Women in the Nurses’ Health Study. JAMA Netw Open. 2019;2(5):e193591.

Kutatási eredmények irodalma

 • 1. Kantor ED, Rehm CD, Du M, White E, Giovannucci EL. Trends in dietary supplement use among US adults from 1999-2012. JAMA. 2016;316(14):1464-1474.
 • 2. Kim HJ és mtsai: Longitudinal and secular trends in dietary supplement use: Nurses’ Health Study and Health Professionals Follow-Up Study, 1986-2006. J Acad Nutr Diet. 2014;114(3):436-443.
 • 3. Druesne-Pecollo N, és mtsai: Beta-carotene supplementation and cancer risk: a systematic review and metaanalysis of randomized controlled trials. Int J Cancer. 2010;127(1):172-184.
 • 4. Miller ER: Meta-analysis: high-dosage vitamin E supplementation may increase all-cause mortality. Ann Intern Med. 2005;142(1):37-46.
 • 5.Sanders KM és mtsai: Annual high-dose oral vitamin D and falls and fractures in older women: a randomized controlled trial. JAMA. 2010;303(18):1815-1822.
 • 6. Smith H. és mtsai: Effect of annual intramuscular vitamin D on fracture risk in elderly men and women: a population-based, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Rheumatology (Oxford). 2007;46(12):1852-1857.
 • 7. Zhang C, és mtsai: Association between B vitamins supplementation and risk of cardiovascular outcomes: a cumulative meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS One. 2014;9(9):e107060.
 • 8. Myung SK és mtsai: Korean Meta-Analysis Study Group. Efficacy of vitamin and antioxidant supplements in prevention of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2013;346:f10.
 • 9. Clarke R, Halsey J, Lewington S, et al; B-Vitamin Treatment Trialists’ Collaboration. Effects of lowering homocysteine levels with B vitamins on cardiovascular disease, cancer, and cause-specific mortality: meta-analysis of 8 randomized trials involving 37 485 individuals. Arch Intern Med. 2010;170(18):1622-1631.
 • 10. Vollset SE.és mtsai: B-Vitamin Treatment Trialists’ Collaboration. Effects of folic acid supplementation on overall and site-specific cancer incidence during the randomised trials: meta-analyses of data on 50,000 individuals. Lancet. 2013;381(9871):1029-1036.
 • 11. Løland KH. és mtsai: Effect of homocysteine-lowering B vitamin treatment on angiographic progression of coronary artery disease: a Western Norway B Vitamin Intervention Trial (WENBIT) substudy. Am J Cardiol. 2010;105(11):1577-
 • 12. van Wijngaarden JP és mtsai: Effect of daily vitamin B-12 and folic acid supplementation on fracture incidence in elderly individuals with an elevated plasma homocysteine concentration: B-PROOF, a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2014;100(6):1578-1586.
 • 13. Herrmann M, és mtsai: The role of hyperhomocysteinemia as well as folate, vitamin B6 and B12 deficiencies in osteoporosis: a systematic review. Clin Chem Lab Med. 2007;45(12):1621-1632.
 • 14.Garcia Lopez M. és mtsai: Homocysteine-lowering treatment and the risk of fracture: secondary analysis of a randomized controlled trial and an updated meta-analysis. JBMR Plus. 2018;2(5):295-303.
 • 15. Garcia Lopez M. és mtsai: B vitamins and hip fracture: secondary analyses and extended follow-up of two large randomized controlled trials. J Bone Miner Res. 2017;32(10):1981-1989.

Mint minden weboldal, ez is használ cookie-kat, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen része, amikor az oldalunkon jár.
Az “Értem” gomb lenyomásával hozzájárulását adja, hogy elfogadja őket. További tudnivalókat a cookie-król Adatvédelm menüpont alatt talál.